Muzyka bez ZAiKS i STOART – czy to możliwe w salonie oraz lokalu usługowym?

Większość osób nie zastanawia się nad tym, co się dzieje z muzyką, która właśnie leci w radiu albo w usłudze streamingowej. Muzyka po prostu jest. Czasami za nią płacimy, jeżeli kupiliśmy oryginalny krążek CD lub opłacamy abonament; innym razem słuchamy pozornie za free, a właściwie za cenę wyświetlania reklam. Tylko niewielka grupa ludzi zastanawia się nad zagadnieniami praw autorskich do utworów. Ludźmi, którzy muszą bardzo poważnie podejść do tego tematu, są między innymi usługodawcy, puszczający w lokalach muzykę.

ZAiKS i STOART – co to jest?

ZAiKS jest skrótem od Związku Autorów i Kompozytorów Scenicznych, polskiej organizacji zarządzania prawami autorskimi. Jej celem jest między innymi egzekwowanie przestrzegania praw autorskich i pobieranie opłat za publiczne odtwarzanie muzyki. To jednak nie wszystko. Funkcjonuje druga organizacja: Związek Artystów Wykonawców STOART, działająca na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Trzecią organizacją jest SAWP (Stowarzyszenie Artystów Wykonawców Utworów Muzycznych i Słowno-Muzycznych) i jeszcze kolejną ZPAV (Związek Producentów Audio Video).

Ze względu na niedoskonałość prawa autorskiego możliwe jest pobieranie wielokrotności opłat od różnych organizacji. ZAiKS pobiera należności za ochronę praw autorskich, STOART i SAWP chronią prawa wykonawców zrzeszonych w tych organizacjach, mają również prawo do ochrony artystów niezrzeszonych; natomiast ZPAV chroni prawa producentów fonogramów.

Wynika z tego, że właściciel lokalu, w którym jest puszczana muzyka, musi albo zrezygnować z umilania czasu klientom, albo co miesiąc płacić składkę trzem lub czterem organizacjom. Czy jest jakieś inne wyjście?

Nie puszczaj nielegalnej muzyki!

Przede wszystkim uczulamy, że choć istnieje pokusa niezgłaszania lokalu do organizacji chroniących prawa autorskie i niepodpisywania z nimi umowy, takie postępowanie może skończyć się bardzo poważnymi konsekwencjami. Krótkotrwałe korzyści z tytułu nieopłacania składek nie są warte ryzyka, a unikanie opłat może skończyć się procesem sądowym i dotkliwymi karami finansowymi.

Muzyka Creative Commons (CC) i legalne radia internetowe

Na szczęście to nie jest tak, że albo płacimy, albo nie słuchamy muzyki w ogóle. W odpowiedzi na konieczność uzyskania kompromisu pomiędzy prawami autorskimi a dzieleniem się twórczością powstała organizacja Creative Commons. Jej celem jest wspieranie otwartych licencji autorskoprawnych. Istnieje kilka rodzajów licencji CC, które umożliwiają różny zakres korzystania z utworu. Licencją CC mogą być objęte dowolne utwory: muzyka, film, zdjęcia, grafika, teksty i wszystko, co podchodzi pod prawa autorskie.

Muzyka na licencji CC to najlepsza i legalna alternatywa dla płatnych utworów. Istnieją całe banki utworów na licencjach CC, z których można dowolnie korzystać, a także radia internetowe i usługi streamingowe zawierające wyłącznie utwory na licencji Creative Commons.

Co zrobić, by puszczać w lokalach muzykę bez opłat ZAiKS i STOART? Polecamy nasze radio internetowe, które powstało przy współpracy z Publicmusic. To tysiące unikalnych utworów i 3 tematyczne kanały z różnymi stopniami rytmu. Podejmując współpracę z nami i wykupując u nas abonament na radio internetowe (29 zł/miesiąc) otrzymasz naklejkę na szybę i certyfikat potwierdzający, że w salonie puszczana jest legalna muzyka na licencji CC.