Beauty Care

Łucka 20 lok.22 , Warszawa

Piękne wnętrze salonu i miła obsługa pozwala na relaks i zregenerowanie organizmu. Oferujemy szeroki zakres usług kosmetycznech i medycyny estetycznej, co pozwala uzyskać efekt odmłodzenia i odchudzenia ciała. Stosujemy wyłącznie sprawdzone, bezpieczne preparaty znanych marek, jak  Bottox  firmy Allergan, Jevederm, preparaty CROMA Princess Rich . Salon  Beauty  Care jest  miejscem gdzie profesjonalizm  w medy­cy­nie este­tycz­nej połą­czy­li­śmy z wie­dzą spe­cja­li­stów z zakresu kosme­to­lo­gii   two­rząc uni­kalne miej­sce, w któ­rym natu­ralne piękno wydo­by­wamy poprzez osią­gnię­cie rów­no­wagi i har­mo­nii  ciała. Naj­waż­niej­sze jest dla nas pozna­nie potrzeb Klienta, dla­tego z każ­dym pro­wa­dzimy szcze­gó­łową kon­sul­ta­cję, w wyniku któ­rej ukła­dany jest indy­wi­du­alny plan zabie­gów i rytu­ałów  SPA. Nasi spe­cja­li­ści udzie­lają także porad w zakre­sie pie­lę­gna­cji urody, zmiany nawy­ków żywie­nio­wych i poprawy kon­dy­cji fizycz­nej tak, by pro­po­no­wane zabiegi przy­nio­sły ocze­ki­wane i dłu­go­trwałe rezultaty.

Dodaj do ulubionych
Łucka 20 lok.22
01-013 Warszawa

Godziny otwarcia

  • Poniedziałek 09:00 - 21:00
  • Wtorek 09:00 - 21:00
  • Środa 09:00 - 21:00
  • Czwartek 09:00 - 21:00
  • Piątek 09:00 - 21:00
  • Sobota 09:00 - 21:00
  • Niedziela nieczynne
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem